Taloyhtiölle
huollettu hissi on turvallinen

luotettavaa palvelua joka päivä

Hissi on paljon käytetty ja turvallinen liikenneväline: Suomessa on käytössä noin 55 000 hissiä, ja jokaisella henkilöhissillä ajetaan keskimäärin 60 000 kertaa vuodessa, toimisto- ja liikerakennusten hisseillä jopa 200 000 kertaa vuodessa. Suomen hissit ovat perinteisesti hyväkuntoisia, ja matka katkeaa vikoihin ani harvoin. Hissiltä odotetaan luotettavaa palvelua joka päivä. Liikuntarajoitteisille ja ikäihmisille se on välttämätön kulkuväline. Myös lapsiperheille hissi voi olla ainoa tapa päästä kotikerrokseen.

taloyhtiöiden vastuu

Hissin turvallisuudesta vastaa aina viime kädessä hissin haltija, eli tyypillisesti asunto-osakeyhtiöissä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja isännöitsijä. Haltija huolehtii siitä, että hissiä huolletaan asianmukaisesti ja että havaitut viat korjataan viipymättä. Kunnossapito onkin tärkeimpiä asioita toimivalle ja turvalliselle hissille. Hissin huoltaminen ja korjaaminen annetaan huoltoliikkeen tehtäväksi, ja sen kanssa on syytä sopia myös pelastustöistä. Hissin haltijan on huolehdittava myös siitä, että hissille tehdään lakisääteinen määräaikaistarkastus joka toinen vuosi. Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että hissin käyttö on turvallista ja että hissiä on huollettu asianmukaisesti.

uusiminen parantaa turvallisuutta

Hissien luotettavuutta, käyttömukavuutta ja turvallisuutta voi parantaa monilla eri tavoilla. Hissi voidaan esimerkiksi modernisoida vastaamaan paremmin nykyisiä turvallisuus- ja käytettävyysvaatimuksia. Nykyisin käytetyin ratkaisu on asentaa vanhan hissin tilalle kokonaan uusi hissi.

 

Lisätietoa hissiturvallisuudesta taloyhtiöilleTarkasta turvalliset toimijat sähkö- ja hissiurakoitsijarekisteristä

Hissin haltijan on huolehdittava, että:

 • Hissille laaditaan huolto-ohjelma.
 • Hissiä huolletaan ohjelman mukaan ja viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti.
 • Hissille tehdään määräaikaistarkastukset.
 • Hissin asiakirjat ovat huoltajien ja tarkastajien käytössä.
 • Hissistä pelastaminen tapahtuu turvallisesti.

hissin uusimista on syytä harkita jos:

 • Hissi on usein pois käytöstä vikojen takia.
 • Kunnossapitokustannukset ovat kasvaneet korjausten takia.
 • Korjaukset kestävät kauan muun muassa varaosien huonon saatavuuden takia.
 • Talon asukkaita häiritsee hissistä aiheutuva melu: koneiston jyrinä, jarrujen kolahtelu ja ovien pauke.
 • Matkustajia harmittavat hissin äkkinäiset nopeuden muutokset, epätarkka pysähtyminen ja hissikorin jumiutuminen toisinaan kerrostasojen välille.
Palaa hissimatkalle
TURVALLISTA MATKAA!